Elektrik cərəyanı nədir? Necə əldə edilir?

2022-05-10

Baxış: 66333

Elektrik cərəyanı nədir? Necə əldə edilir?

Elektrik cərəyanı mövzusu elektrik enerjisinin ən vacib mövzularından biridir. Bir çox insanlar elektrik cərəyanı terminini tez-tez eşitsələr də, elektrik cərəyanının nə etdiyini dəqiq bilmirlər. Elektrik cərəyanının nə olduğu, necə əmələ gəldiyi və istiqaməti haqqında çağır.az olaraq sizə məlumat verəcəyik. Elektrik cərəyanı hərəkət edən elektriklə yaranır. Bunu elektrik yükünün xalis hərəkəti adlandırmaq olar. Bu səbəbdən elektrik cərəyanının necə əldə edilməsi haqqında bilmək çox vacibdir və öyrənilməlidir.

Elektrik cərəyanı nədir? Necə əldə edilir? 745


Elektrik cərəyanı nədir?

Elektronların mənfidən müsbətə doğru hərəkət etdiyini bilirik. Elektronların bu hərəkətinə elektrik cərəyanı deyilir. Bununla belə, elektrik cərəyanı müsbət qütbdən mənfi qütbə doğru hərəkət edir. Elektronlar arasındakı bu enerjiyə "cari" deyilir. Elektrik cərəyanının vahidi Amper adlanır. Elektrik cərəyanının baş verməsi üçün naqildəki elektronların hamısının lampanın filamentinə çatması lazım deyil. Lampadakı elektronların hərəkəti səbəbindən burada da ani bir cərəyan meydana gəlir. Elektrik cərəyanı hələ bizim eradan təxminən 600 il əvvəl, yunanlara məlum olmuşdur. O dövrdə insanlar kəhrəbanı yun parçaya sürtdükdən sonra onun başqa materialları özünə cəzb etməsini müşahidə etmişlər. Elektrik sözünün də mənası buradan gəlir.


Ən münasib qiymətə elektrik ustası üçün linkə keçid edərək sifariş edə bilərsiniz!


Elektrik cərəyanının istiqaməti necə olur?

Alimlər cərəyanı elektrondan çox əvvəl araşdırıblar. Cərəyanın istiqamətinin keçiricidəki elektrik sahəsinin istiqaməti ilə eyni olduğu qəbul edilir. Elektrik sahəsində sınaq yükləri həmişə + yük kimi seçilir. Bu müsbət yüklərin hərəkət istiqamətlərini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bu istiqamət şərti cərəyan istiqaməti adlanır.

Elektrik cərəyanı nədir? Necə əldə edilir? 745


Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı nece əldə edilir?

Metal bərk cisimlərdə elektrik yükü aşağı elektrik potensialından yüksək elektrik potensialına doğru elektronlarla axır. Hər hansı bir yüklü cismin (məsələn, ionların) digər ərazilərdə axması elektrik cərəyanına səbəb ola bilər. Yük daşıyıcılarının növündən asılı olmayaraq cərəyanı təyin etmək üçün ənənəvi olaraq cərəyan müsbət yüklərin axını ilə eyni istiqamətdədir. Metallarda yük daşıyıcı elektronlar mənfi olur, ona görə də cərəyan elektron axınının əks istiqamətindədir. Yük daşıyıcılarının müsbət olduğu keçiricilərdə cərəyanın istiqaməti yük daşıyıcılarının hərəkət istiqaməti ilə eynidir. Vakuumda bir ion və ya elektron şüa meydana gələ bilər. Digər keçirici materiallarda həm müsbət yüklü hissəciklər, həm də mənfi yüklü hissəciklər eyni vaxtda hərəkət etdikdə elektrik cərəyanı yarana bilər. Digərləri üçün elektrik cərəyanı yalnız müsbət yük axını ilə təmin edilə bilər. Məsələn, elektrolitlərdə elektrik cərəyanı müsbət və mənfi yüklü ionların axını ilə baş verir. Qığılcımlar və plazmalardakı elektrik cərəyanı elektronlardan, həmçinin müsbət və mənfi ionlardan yaranır. Buz və müəyyən bərk elektrolitlərdəki elektrik cərəyanı tamamilə ionların axınından ibarətdir. Məişət həyatımızda istifadə etdiyimiz əşyaların demək olarki hamısı elektrik vasitəsi ilə işləyirlər. Məsələn: tozsoran, qabyuyan, soyuducu və s. Bu cihazların hər hansında problem yarandıqda bu işlə elektrik ustası məşğul olur. Elektrik ustası binaların içərisində və ya xaricində elektrik qurğularının çəkilməsi, elektrik işıqlandırma, istilik və rabitə avadanlıqlarının yığılması və təmiri ilə məşğul olan peşəkardır. Elektrik ustası ümumi elektrik şəbəkəsinin xətlərini çəkir. Elektrik abonentlərinin xüsusi elektrik quraşdırma işlərini elektrik montyoru (elektrik ustası) yerinə yetirir: Ona verilmiş plan və sxemlərə uyğun olaraq elektrik naqillərini yerləşdirir, deşiklər və yarıqlar düzəldir. Sonra elektrik açarlarını, elektrik rozetkalarını və qoruyucuları yığır.


Təmizlik, dezinfeksiya, usta, gözəllikmasaj xidmətlərindən yararlanmaq üçün cagir.az saytını nəzərdən keçirməyiniz kifayətdir. Bütün məişət xidmətləri sifariş etmək üçün və ya ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Əlaqə nömrəsi: +994703482606

Elektrik cərəyanı nədir? Necə əldə edilir? 745

Paylaş:

fb_iconlinkedin_icon