Müalicəvi masaj - Kifoz üçün

Kifoz - onurğanın gözlə görülə bilinəcək qədər önə doğru əyilməsidir. Onurğanın önə doğru əyilməsi qozbellik şəklində özünü biruzə verir. Buna görə də el arasında kifoz xəstələrinə qozbel deyilir. Xəstəlik zamanı onurğanın üst hissəsi xaricə doğru əyilir, alt hissəsi isə içəriyə doğru əyilir. Əksər hallarda xəstəliyə diaqnozun qoyulması çətinlik törətmir. Erkən diaqnozun qoyulması və vaxtında aparılan müalicə kifozun inkişafını ləngidir və gələcəkdə baş verəcək ağrıların qarşısını alır.

expand_less