Kifoz masajı

service-hint-text
cagir.az idda startup
İlin Startupı
cagir.az ugurlu sifaris
5000+ Sifariş
cagir.az zemanet
Zəmanət

all services

description

Kifoz - onurğanın gözlə görülə bilinəcək qədər önə doğru əyilməsidir. Onurğanın önə doğru əyilməsi qozbellik şəklində özünü biruzə verir. Buna görə də el arasında kifoz xəstələrinə qozbel deyilir. Xəstəlik zamanı onurğanın üst hissəsi xaricə doğru əyilir, alt hissəsi isə içəriyə doğru əyilir. Əksər hallarda xəstəliyə diaqnozun qoyulması çətinlik törətmir. Erkən diaqnozun qoyulması və vaxtında aparılan müalicə kifozun inkişafını ləngidir və gələcəkdə baş verəcək ağrıların qarşısını alır.