Kişi masajı

service-hint-text

description

Masaj orqanizmdə oksidləşmə prosesini gücləndirir, daxili üzvlərin funksional qabilliyyətini artırır . Masaj nəticəsində dəridə hissi sinirlərin oyanması zəifləyir və bir sıra xəstəliklərdə ağrıların azalmasına və təmamilə yox olmasına səbəb olur. Stress hormonlarının sayını və Depresyani azaldır ,özünə inamı artırır

expand_less
phone_in_talk