Kondisionerin təmizlənməsi

service-hint-text

description

Sadə təmizləmə - kondisioner barabanı sökülmədən, dərman vasitələrilə təmizlənir.

Dərin təmizləmə - kondisionerin hər kiçik detalı sökülərək təmizlik(dərman) vasitələrilə təmizlənir.

Qeyd: Kondisionerin modelini, neçə kv olduğunu və yerləşdiyi hündürlüyü qeyd etməyi unutmayın.

expand_less
phone_in_talk