Tüklərin alınması

Sapla üz-qaş alınması.

expand_less