Mikrobleydinq

service-hint-text

all services

description

Əvvəllər sadəcə qaş aldırmaqla qaşlara quruluş verilirdi. indi bu, daha müasir üsullarla həyata keçirilir ki, adına da mikrobleydinq deyilir. Bir neçə il əvvəl qaşları tatuaj etdirməklə ona qalıcı forma verilirdi. Sonrakı mərhələdə permanent qaşlar dəbə düşdü və nəhayət indi isə tədricən mikrobleydinq bütün bunları geridə qoyur.