23.05.2023

Aux kondisoneri xəta kodları

Kondisionerdə yarananhər hansı kəta kodu ciddi bir nasazlıqdan xəbər verir

294 detail