Çay Yoldaşı

trend services-part

Şəxsi inkişaf

more

- Çətin bir həyat vəziyyətindən çıxış yolunun axtarışı;

- Özünə qarşı şübhə, hörmət problemləri;

- Həyata qarşı narazıçılıq, daxili konfliktlər, uğursuzluq hissi;

- Həyata qarşı marağın itirilməsi, depressiya;

- Stress, davamlı narahatlıq hissi;

- Layf-kouçinq

Ailə-evlilik münasibətləri

more

- Həyat yoldaşları arasında qarşılıqlı anlaşmanın olmaması;

- Ailə həyatının idarə edilməsi;

- Münasibətdə krizislər;

- Boşanmadan əvvəl vəziyyətlər

Münasibətlərin qurulması

more

- Ünsiyyət problemləri;

- Qarşı cins ilə münasibət problemləri;

- Təklik hissi;

- Partnyor tapmaqda problemlər;

- Həddindən artıq utanclıq

all services-part

 • Şəxsi inkişaf

  - Çətin bir həyat vəziyyətindən çıxış yolunun axtarışı;

  - Özünə qarşı şübhə, hörmət problemləri;

  - Həyata qarşı narazıçılıq, daxili konfliktlər, uğursuzluq hissi;

  - Həyata qarşı marağın itirilməsi, depressiya;

  - Stress, davamlı narahatlıq hissi;

  - Layf-kouçinq

 • İş həyatı

  - Karyeranın qurulmasına dair çətinliklər;

  - İşin itirilməsi

 • Ailə-evlilik münasibətləri

  - Həyat yoldaşları arasında qarşılıqlı anlaşmanın olmaması;

  - Ailə həyatının idarə edilməsi;

  - Münasibətdə krizislər;

  - Boşanmadan əvvəl vəziyyətlər

 • Valideyn-uşaq münasibətləri

  - Tərbiyə problemləri;

  - Yetkin uşaqlarla münasibətdə konfliktlər

 • Münasibətlərin qurulması

  - Ünsiyyət problemləri;

  - Qarşı cins ilə münasibət problemləri;

  - Təklik hissi;

  - Partnyor tapmaqda problemlər;

  - Həddindən artıq utanclıq