Televizor təmiri

1

Xidməti seçin


Texniki baxış - Avadanlığa usta tərəfindən yerində baxılmasıdır. Göstərilən qiymət avadanlığın diagnostikası üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təmir olduqda Texniki baxış məbləği sıfırlanır və ancaq təmirin məbləğı hesablanır.

Göstəriləcək xidmətlə bağlı məlumatları "Bilməli olduğumuz detallar " bölməsində ətraflı qeyd etməyi unutmayın.

Qeyd: Qiymət minimaldır və Texniki baxış üçün nəzərdə tutulmuşdur.