Kafel vurulması

1

İş görüləcək sahə neçə kv. metrdir ?

Göstəriləcək xidmətlə bağlı məlumatları "Bilməli olduğumuz detallar " bölməsində ətraflı qeyd etməyi unutmayın.

Qeyd : Qiymət minimaldır və materialdan, vurulma yerindən və s. kimi səbəblərə görə cüzi dəyişiklik ola bilər.