Elektrikli soba təmiri

1

Xidməti seçin

Texniki baxış - Avadanlığa usta tərəfindən yerində baxılmasıdır. Göstərilən qiymət avadanlığın diagnostikası üçün nəzərdə tutulmuşdur. Təmir olduqda Texniki baxış məbləği sıfırlanır və ancaq təmirin məbləğı hesablanır.

Göstəriləcək xidmətlə bağlı məlumatları "Bilməli olduğumuz detallar " bölməsində ətraflı qeyd etməyi unutmayın. Modeli, həcmi və s.

Qeyd : Qiymət minimaldır və görüləcək işə görə dəyişiklik ola bilər.